poniedziałek, 5 czerwca 2017

Kubuś Puchatek - Dzień Dziecka 2017

Dnia Dziecka we Włoszech się niestety nie obchodzi, w ogóle nie istnieje jako idea. Mimo to dzisiaj będzie z tej okazji  (chociaż już minionej) bardzo po dziecięcemu. Gazetka Disney'owska o Kubusiu Puchatku z września 2010 roku.Dov'è il ruscello?
Gdzie jest strumyczek?

1. "Oggi è proprio una bella giornata!" dice Winnie a Pimpi. "Ti va di giocare a bastoncini di Pooh?" "Che bello!" esclama Pimpi. "È uno dei miei giochi preferiti!" Così si incamminano verso il ruscello.

"Dzisiaj jest naprawdę piękny dzień!" mówi Kubuś do Prosiaczka. "Pograłbyś w patyczki Puchatka?" "Jak fajnie!" wykrzykuje Prosiaczek. "To jedna z moich ulubionych gier!" I tak zaczynają iść w stronę strumyczka.

2. Quando però arrivano al ponte dei bastoncini, li aspetta una brutta sorpresa: "L'acqua non c'è più!" dice Winnie allarmato. "E do-dove sarà andata?" balbetta Pimpi preoccupato.

Kiedy jednak docierają do mostu patyczków czeka na nich przykra niespodzianka: "Nie ma wody!" mówi zaniepokojony Puchatek. "A g-gdzie zniknęła?" jąka się zmartwiony Prosiaczek.

3. "Non lo so ma dobbiamo scoprirlo!" risponde l'orsetto. "Vieni con me! Risaliamo il corso del ruscello!"

"Nie wiem, ale musimy się tego dowiedzieć! " odpowiada niedźwiadek. "Chodź ze mną! Pójdziemy w górę strumyczka!"

4. Poco dopo i due scoprono il mistero: il ruscello non è andato via, ma la sua acqua non può più scorrere perché è bloccata da un grosso tronco.

Krótko potem dwójka odkrywa tejemnicę: strumyczek nie zniknął, ale jego wody nie mogą dalej płynąć bo blokuje je olbrzymi pień.

5. Pimpi vorrebbe spingere il tronco in modo di farlo rotolare, ma si accorge che una grossa pietra lo ferma.

Prosiaczek chciałby pchnąć ten pień tak aby się on odtoczył, ale zauważa, że blokuje go duży kamień.

6. I due allora si siedono sul tronco per trovare una soluzione al problema. Pensa, pensa, pensa, a un tratto Winnie nota un grosso ramo che galleggia. "Peschiamolo, Pimpi!" dice l'orsetto.

Siadają więc obydwoje na pniu aby szukać rozwiązania tego problemu. Myśl, myśl, myśl, nagle Kubuś zauważa dużą unoszącą się na wodzie gałąź. "Złapmy ją Prosiaczku! " mówi niedźwiadek.

7. Così si sdraiano sul tronco e, con i bastoncini di Pooh, tirano il grosso ramo verso di loro.

Kładą się więc na pniu i, za pomocą patyczków Puchatka, przyciągają do siebie tą dużą gałąź.

8. Poi Winnie cerca di infilare un'estremità del ramo sotto la pietra. "Oh, issa!" dice spingendolo con tutte le sue forze. "Ce l'ho quasi fatta!"

Potem Kubuś stara się wcisnąć jeden koniec gałęzi pod kamień. "Ej, ooppa!" mówi naciskając z całej siły. "Prawie mi się udało!"

9. "Adesso dobbiamo tirare il ramo, Pimpi! Mi aiuti?" Il maialino non se lo fa ripetere due volte e si mette subito al lavoro.

"Teraz musimy pociągnąć tą gałąź, Prosiaczku!" Prosiaczkowi nie trzeba tego dwa razy powtarzać, od razu zaczyna pomagać.

10. Finalmente, la pietra salta via e l'acqua ricomincia a scorrere, facendo galleggiare anche il grosso tronco su cui stanno Winnie e Pimpi. "Ce l'abbiamo fatta!" gridano contenti.

W końcu kamień ustępuje i woda zaczyna znowu płynąć, unosząc ze sobą także duży pień, na którym są Kubuś i Prosiaczek. "Udało nam się!" krzyczą uradowani.

11. Poco dopo i due passano sotto il ponte dei bastoncini. "Ehi, che cosa fate lì?" chiede Tigro. "Eh, eh, sembra proprio che ci siamo trasformati nei bastoncini di Pooh!" ridono loro fluttuando sulle onde.

Krótko potem przepływają oboje pod mostem patyczków. "Ej, co wy tam robicie?" pyta się Tygrysek. "He, he, zdaje się, że sami staliśmy się patyczkami Puchatka" śmieją się unosząc się na falach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz