poniedziałek, 19 lutego 2018

In libreria DICEMBRE 2017IL LIBRO DEL RAMEN
di Stefania Viti (con la collaborazione di Miciyo Yamada)
Ed. Gribaudo
€ 16,90

Questo libro vuole essere un omaggio a uno dei piatti simbolo della cucina giapponese, in piena espansione anche in Italia. Così troverete la storia e la cultura del ramen per capire le origini del piatto e tante curiosità tra cinema, manga e letteratura oltre a tavole cronologiche dello sviluppo del ramen e la carta geografica del ramen in Giappone. All'interno del libro c'è anche uno spazio dedicato alle ricette, partendo dai 7 ingredienti principali: il brodo e le preparazioni di base, i tipi di spaghetti, le guarnizioni del ramen tradizionale e poi le ricette classiche (con foto dal Giappone), le ricette casalinghe, le ricette fusion (con foto dei piatti scattate in Italia) e le ricette della Ramenya con la stella Michelin.

KSIĄŻKA O RAMEN

Autor: Stefania Viti  (we współpracy z Miciyo Yamada)
Wydawnictwo: Gribaudo 
Cena: 16,90€

Ta propozycja ma być hołdem złożonym jednemu z dań-symboli kuchni japońskiej, która jest w pełnej ekspansji także we Włoszech. Znajdziecie tu historię i kulturę ramen, tak aby zrozumieć genezę tego dania, i wiele ciekawostek z kina, manga i literatury, a do tego tablice chronologiczne ewolucji ramen i mapę ramen w Japonii. Jest także część przeznaczona na przepisy, począwszy od 7 głównych składników; rosół i podstawowe przygotowania, rodzaje spaghetti, wykończenie tradycyjnego ramen, i jeszcze klasyczne przepisy (ze zdjęciami z Japonii), domowe przepisy, przepisy fusion  (ze zdjęciami dań zrobionych we Włoszech) i przepisy Ramenya z gwiazdą Michelin. 

FESTA DI FAMIGLIA
Sveva Casati Modignani
Ed. Sperling&Kupfer
€ 14,90

Un romanzo fresco e brillante in cui si rispecchiano le donne di oggi, con i loro sogni e le loro fragilità, nuove ambizioni e quesiti di sempre. È quasi Natale. A Milano, in un ristorante già addobbato a festa, si incontrano ogni giovedì Andreina, Carlotta, Gloria e Maria Sole: quattro giovani amiche che ogni settimana si concedono quel momento di chiacchiere e confidenze. Quella sera, le attende un compleanno da festeggiare. Ma anche una confessione imprevista: Andreina aspetta un bambino. Proprio lei, soddisfatta della sua vita da single ora deve affrontare una scelta che la coglie impreparata. Andreina appartiene a una nuova generazione di donne, più emancipate e disinvolte, eppure di fronte a quella decisione si sente smarrita. Qualunque sia la sua scelta, le amiche però le saranno sempre accanto, come una famiglia.

RODZINNE SPOTKANIE 
Autor: Sveva Casati Modignani 
Wydawnictwo: Sperling&Kupfer 

Cena: 14,90

Świeża i błyskotliwa powieść, w której współczesne kobiety mogą zobaczyć same siebie, wraz ze swoimi marzeniami i słabościami, nowymi ambicjami i odwiecznymi pytaniami. Już prawie Boże Narodzenie. W świątecznie udekorowanej restauracji w Mediolanie spotykają się jak co czwartek Andreina, Carlotta, Gloria i Maria Sole: cztery młode przyjaciółki, które co tydzień pozwalają sobie na moment pogaduszek i zwierzeń. Tego akurat wieczoru czeka na nie przyjęcie urodzinowe. Ale także niespodziewane wyznanie: Andreina jest w ciąży. I to właśnie ona, zadowolona ze swojego życia singielki staje przed wyborem, na który nie jest przygotowana. Andreina należy do nowego pokolenia kobiet, bardziej wyemancypowanego i swobodnego, ale mając taką decyzję do podjęcia czuje się zagubiona. Jakikolwiek by nie był jej wybór, przyjaciółki będą przy niej zawsze, jak rodzina. 

czwartek, 15 lutego 2018

In libreria NOVEMBRE 2017 cz.2
LA COLONNA DEL FUOCO
di Ken Follett
Ed. Mondadori
€ 27

Dopo l'immenso successo de I pilastri della terra e Mondo senza fine che hanno dato inizio alla saga di Kingsbridge, La colonna di fuoco rappresenta il terzo capitolo. È il gennaio del 1558, quando il giovane Ned Willard fa ritorno a casa si rende conto che il suo mondo sta per cambiare radicalmente. Solo la vecchia cattedrale sopravvive immutata, testimone di una città lacerata dal conflitto religioso. Tutti i principi di lealtà, amicizia e amore verrano sovvertiti. Figlio di un ricco mercante protestante, Ned vorrebbe sposare Margery Fitzgerald, figlia del sindaco cattolico della città, ma il loro amore non basta a superare le barriere degli opposti schieramenti religiosi. Ned, costretto a lasciare Kingsbridge, diventa così uno degli uomini chiave del primo servizio segreto britannico della storia.


SŁUP OGNIA
Autor: Ken Follett
Wydawnictwo: Mondadori
Cena: 27€


Po olbrzymim sukcesie "Pilastrów Ziemi" i "Świata bez końca", które rozpoczęły sagę Kingsbridge, "Słup ognia" jest trzecią jej częścią. Jest styczeń 1558 roku kiedy to młody Ned Willard powraca do domu i zdaje sobie sprawę z tego, że jego świat zmienia się w sposób radykalny. Taka sama ostaje się tylko stara katedra, patrząca na miasto rozdarte wojną religijną. Wszystkie zasady lojalności, przyjaźni i miłości zostają podważone. Ned, syn bogatego protestanckiego kupca, chciałby ożenić się z Margery Fitzgerald, córką katolickiego burmistrza miasta, ale ich miłość to za mało aby pokonać bariery stawiane z obu stron przeciwstawnych sobie grup religijnych. I tak oto zmuszony do opuszczenia Kingsbridge Ned staje się jednym z najważniejszych ludzi pierwszej brytyjskiej agencji wywiadowczej w historii.

LA VALIGIA DI ADOU
di Zita Dazzi
Ed. Il Castoro
€ 12

Adou e Oreste hanno molte cose in comune: hanno tutti e due dieci anni, amano il calcio, non capiscono il mondo dei grandi. E poi, tutti e due aspettano qualcosa: Adou non vede l'ora di arrivare in Italia, Oreste aspetta la nascita della sorellina. Ma il sogno dell'Italia per Adou comincia nel modo più drammatico: da solo, dentro una valigia. La stessa valigia che riserverà a Oreste la più grande sorpresa della sua vita. Adou e Oreste ci raccontano la storia che li ha portati a conoscersi e a diventare amici, in barba a qualunque ostacolo. I legami più forti, a volte, nascono nei modi più inaspettati. Età di lettura: da 10 anni.

WALIZKA ADOU
Autor: Zita Dazzi
Wydawnictwo: Il Castoro
Cena: 12€

Adou i Oreste mają wiele wspólnego: obydwoje mają 10 lat, kochają piłkę nożną, nie rozumieją świata dorosłych. No i oboje na coś czekają: Adou nie może się doczekać aż dotrze do Włoch, Oreste czeka aż urodzi mu się siostrzyczka. Ale marzenie o Włoszech zaczyna się dla Adou'ego w najdramatyczniejszy możliwy sposób: samemu, w walizce. Tej samej walizce, która okaże się dla Oreste największą niespodzianką jego życia. Adou i Oreste opowiadają nam historię, która doprowadziła do tego, że się poznali i zaprzyjaźnili, wbrew wszelkim przeciwnościom. Najsilniejsze więzy rodzą się czasami w najbardziej nieoczekiwany sposób. Lektura polecana od 10 lat.

poniedziałek, 12 lutego 2018

In libreria NOVEMBRE 2017


QUEL CHE RESTA DEL GIORNO
di Kazuo Ishiguro
Ed. Einaudi
€ 12

La prima settimana di libertà dell'irreprensibile maggiordomo inglese Stevens diventa occasione per ripensare la propria vita spesa al servizio di un gentiluomo moralmente discutibile. Stevens ha attraversato l'esistenza spinto da un unico ideale: quello di rispettare una certa tradizione e di difenderla a dispetto degli altri e del tempo. Ma il viaggio in automobile verso la Cornovaglia lo costringe ben presto a rivedere il suo passato, così tra dubbi e ricordi dolorosi egli si accorge di aver vissuto come un soldato nell'adempimento di un dovere astratto senza mai riuscire a essere se stesso. Si può cambiare improvvisamente vita e ricominciare daccapo? Da questo romanzo di Ishiguro, il regista americano James Ivory ha tratto un famoso film con Anthony Hopkins ed Emma Thompson.

TO, CO POZOSTAJE Z DNIA
Autor: Kazuo Ishiguro
Wydawnictwo: Einaudi
Cena: 12€

Pierwszy tydzień wolności nieporuszonego angielskiego lokaja Stevens'a staje się okazją do przemyślenia własnego życia, spędzonego na służeniu moralnie wątpliwemu gentelmen'owi. Stevens przeszedł przez życie pchany jednym ideałem: tym każącym szanować pewnego typu tradycję i chronić ją wbrew ludziom i czasom. Ale podróż samochodem do Cornovaglii zmusza go dość szybko do zrewidowania swej przeszłości, i w ten sposób, pomiędzy wątpliwościami i bolesnymi wspomnieniami, zdaje sobie sprawę, że żył jak żołnierz wypełniający abstrakcyjny obowiązek, nigdy tak naprawdę nie będąc samym sobą. Czy można niespodziewanie zmienić życie i zacząć od nowa? Na podstawie tej powieści Ishiguro amerykański reżyser James Ivory nakręcił słynny film z Anthony'm Hopkins'em i Emmą Thompson.

IL CAMMINO DELL'ARCO
Paul Cohelo
Ed. La Nave di Teseo
€ 14

Tetsuya è il miglior arciere del paese, ma si è ritirato a vivere come un umile falegname in una valle remota. Un giorno, un altro arciere venuto da lontano lo rintraccia e si presenta a lui per confrontarsi col migliore di tutti. Tetsuya raccoglie la sfida, in cui dimostra allo straniero che non basta l'abilità tecnica per avere successo, con l'arco e nella vita. Un giovane del villaggio ha assistito al confronto, e implora Tetsuya di insegnargli il cammino dell'arco di cui ha tanto sentito parlare. Il maestro cede all'entusiasmo del giovane e decide di rivelargli i suoi segreti, che non faranno di lui soltanto un bravo arciere, ma sopratutto un grande uomo.

DROGA STRZAŁY
Autor: Paolo Coelho
Wydawnictwo: La Nave di Teseo
Cena: 14€

Tetsuya to najlepszy łucznik w kraju, ale wycofał się do skromnego życia cieśli w odległej dolinie. Któregoś dnia odnajduje go inny, przybyły z daleka, łucznik i staje przed nim aby zmierzyć się z najlepszym ze wszystkich. Tetsuya podejmuje wyzwanie i udowadnia nieznajomemu, że biegłość techniczna nie wystarczy aby osiągnąć sukces, ani w życiu ani w łucznictwie. Świadkiem tej konfrontacji był młody chłopak z wioski i błaga Tetsuyę aby nauczył go drogi strzały, o której tyle słyszał. Maestro ulega entuzjazmowi młodzieńca i decyduje się odkryć przed nim swoje sekrety, które czynią z niego nie tylko doskonałego łucznika, ale i wielkiego człowieka.

czwartek, 8 lutego 2018

Idiomy polsko-włoskie cz.8

JEDYNY W SWOIM RODZAJU
"wyjątkowy, niepowtarzalny, właściwy tylko danej osobie lub rzeczy"
Oto obraz wybitnie utalentowanego malarza. O jego twórcy można powiedzieć, że jest jedyny w swoim rodzaju. Jego płótna mają oryginalny, niezwykły koloryt.
O nowej sukni Ewy powiedziała Monika, że jest jedyna w swoim rodzaju. Czy nie była to gryząca ironia?
UNICO NEL SUO GENERE
"eccezionale, irripetibile, tipico solo di una certa persona o cosa"
È il quadro di un pittore dottato di eccezionale talento. Del suo autore si può dire che è unico nel suo genere, i suoi quadri hanno un colorito originale, fuori del comune.
Del nuovo abito di Eva, Monica ha detto che è unico nel suo genere. Non era caustica ironia?  

JESZCZE NIE WSZYSTKO STRACONE
"zwrot wyrażający, że sytuacja nie jest beznadziejna, że istnieje nadzieja na naprawienie, uratowanie, załatwienie czegoś"
Obawiałam się, że po paru nieudanych występach w teatrze załamie się i porzuci zawód aktora. Dziś widzę, że jeszcze nie wszystko stracone. Ostatnio zaczął pracować nad nową rolą. 
ANCORA NON TUTTO È PERDUTO
"espressione indicante che la situazione non è disperata, che c'è speranza di migliorare, di salvare, di sistemare qc."
Temevo che dopo un paio di esbizioni sfortunate a teatro si sarebbe abbattuto e avrebbe abbandonato la professione di attore. Oggi vedo che ancora non tutto è perduto. Recentemente ha cominciato a lavorare a una nuova parte. 

[JESZCZE] TYLKO TEGO BRAKUJE [,ŻEBY...]
także: brakowało
"zwrot wyrażający obawę przed czymś niepomyślnym"
Nie jedzcie tych grzybów. Jeszcze tylko tego brakuje, żeby ktoś zachorował. Samochód zepsuty, telefon nie działa, nawet lekarza nie miałabym jak wezwać.
CI MANCA SOLO [QUESTO] [CHE...]
anche: mancava
"espressione indicante il timore di qc. di sfavorevole"
Non mangiate questi funghi. Ci manca solo che qualcuno si ammali. La macchina è rotta, il telefono non funziona, non saprei neppure come chiamare il medico.

KOBIECE WDZIĘKI
"pociągające, ponętne cechy ciała kobiecego"
Był bardzo wrażliwy na kobiece wdzięki. Burza domowa, którą ostatnio wywołał z powodu tej swojej słabości nie wróżyła nic dobrego.
GRAZIE FEMMINILI
"caratteristiche attraenti, seducenti del corpo femminile"
Era molto sensibile alle grazie femminili. La bufera domestica che ha provocato di recente per questa sua debolezza non ha fatto presagire nulla di buono.


KOMPLETNE ZERO;
ABSOLUTNE ZERO
"człowiek nic sobą nie reprezentujący pod względem charakteru, intelektu lub umiejętności"
Na pierwszy rzut oka mógł sprawiać wrażenie zupełnie dobrego fachowca. Ale po krótkiej rozmowie okazało się, że to kompletne zero.
COMPLETA NULLITÀ
ZERO ASSOLUTO
"persona che non è niente di speciale dal punto di vista del carattere, dell'inteletto o delle capacità"
A prima vista poteva fare l'impressione di essere uno specialista veramente bravo. Ma dopo una breve conversazione risultò che era una completa nullità.

KOMU [TY] TO MÓWISZ!
"zwrot używany do zaakcentowania, że się dobrze wie, dobrze rozumie to, o czym ktoś mówi, że się tak samo myśli"
- Klara powinna koniecznie zmienić pracę. 
- Komu ty to mówisz! To właśnie ja zacząłem ją namawiać do tego, kiedy zobaczyłem, ile zdrowia ją kosztuje praca w takim środowisku.  
A CHI LO DICI!
"espressione usata per sottolineare che si sa bene, si comprende bene ciò di cui parla qu., e che si pensa allo stesso modo"
- Chiara deve per forza cambiare lavoro.
- A chi lo dici! Sono stato proprio io a cercare di convincerla a farlo, quando ho visto quanta salute le costa lavorare in quell'ambiente. 

KONIEC KOŃCÓW (KONIEC KOŃCEM)
"ostatecznie, wreszcie"
Mama powiedziała, że nie da na tę eskapadę ani grosza, ojciec nie chciał nawet słuchać o naszych planach. Koniec końców ulitował się nad nami wuj Jan.
ALLA FIN FINE
"in ultimo, alla fine"
La mama disse che non avrebbe dato un soldo per questa gita sconsiderata, il babbo non voleva neppure sentire i nostri piani. Alla fin fine lo zio Giovanni ebbe pietà di noi.

KONIEC ŚWIATA!
"wykrzyknik oznaczający zdumienie, przerażenie, zgorszenie"
Ja wyjeżdżam do sanatorium w dzień po przyjeździe naszej córki z wnuczką, mąż udaje się w podróż służbową w poniedziałek, a jego brat bierze ślub w niedzielę wieczorem. Koniec świata!
[È] LA FINE DEL MONDO!
"esclamazione che indica stupore, sgomento, indignazione"
Io parto per la casa di cura il giorno dopo l'arrivo di nostra figlia con la nipotina, mio marito si reca in viaggio di lavoro lunedì, e suo fratello si sposa domenica sera. È la fine del mondo!

KRĘCIĆ NOSEM
"okazywać niezadowolenie, grymasić, nie pochwalać czegoś, mieć zastrzeżenia"
Najpierw błagała mnie, żebym jej ułatwiła wyjazd na urlop dokądkolwiek, a potem kręciła nosem na każdą propozycję. 
STORCERE IL NASO
"mostrare insoddisfazione, fare smorfie, non approvare qc., avere delle riserve"
Prima mi supplicò di trovarle una sistemazione in un posto qualsialsi per le vacanze, e poi storceva il naso a ogni proposta.

KROPLA W MORZU
"znikoma ilość czegoś, niewspółmiernie mała w stosunku do zapotrzebowania"
Przysyłają paczki, organizują zbiórkę pieniędzy na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi. Ale to wszystko kropla w morzu. 
GOCCIA NEL MARE
"quantità insignificante di qc., incommensurabilmente piccola rispetto alle esigenze"
Mandano pacchi, organizzano una raccolta di denaro in soccorso delle vittime del terremoto. Ma tutto ciò è una goccia nel mare.

KRÓTKO I WĘZŁOWATO
"zwięźle, nie rozwlekając tematu"
Na nasze serdeczne zaproszenia, na nasze namowy odpowiedział krótko i węzłowato, że ma inne plany.
IN MODO BREVE E CONCISO
"brevemente, senza dilungarsi"
Ai nostri inviti affettuosi, alle nostre esortazioni, rispose in modo breve i conciso che aveva altri piani.

KULA U NOGI
"o kimś, kto jest ciężarem, przeszkodą w działaniu dla kogoś innego; o czymś, co jest dla kogoś uciążliwe, dokuczliwe, trudne do zniesienia"
Czuję, że jestem dla nich kulą u nogi, że tracą przeze mnie dużo czasu i nie mogą żyć tak, jak by chcieli. 
Ten dom to tylko kula u nogi. Wymaga ciągłego nakładu pracy i pilnowania.
PALLA AL PIEDE
"di una persona che è un peso, un ostacolo all'azione per qualcun altro; di una cosa che è per qu. gravosa, fastidiosa, difficile da sopportare"
Sento che per loro sono una palla al piede, che perdono molto tempo per causa mia, e non possono vivere come vorrebbero loro.
Questa casa è solo una palla al piede. Richiede un costante impegno di lavoro e di cure.  

LEPSZA POŁOWA
"żona"
A moja lepsza połowa, jak zwykle, spóźnia się. 
DOLCE METÀ
"moglie"
E la mia dolce metà, come sempre, è in ritardo. 

LICZYĆ OWCE;
LICZYĆ BARANY
"stosować przysłowiowy sposób liczenia jakiś przedmiotów, żeby zasnąć"
Zamiast zażywać środki nasenne, spróbuj zastosować rady babci: przed snem pij gorące mleko, słuchaj uspokajającej muzyki albo licz owce.
" - "
CONTARE LE PECORE
"applicare il metodo proverbiale di contare determinati oggetti per addormentarsi"
Invece di prendere dei sonniferi, prova a seguire i consigli della nonna: bevi latte caldo prima di andare a dormire, ascolta musica dall'effetto calmante, oppure conta le pecore.
"non riuscire ad addormentarsi"

LICZYĆ (POLICZYĆ) W PAMIĘCI
"liczyć pamięciowo, bez zapisywania"
Liczyła w pamięci szybko i bezbłędnie. Nie każdy to potrafi! 
CONTARE A MEMORIA;
CONTARE A MENTE
"contare mentalmente, senza scrivere"
Contava a memoria velocemente e senza errori. Non tutti ci riescono!

(wszy
stkie powyższe idiomy, definicje i przykłady pochodzą z cytowanej już książki Anny Mazanek i Janiny Wójtowicz pt. "Idiomy polsko-włoskie. Fraseologia idiomatica polacco-italiana")

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Idiomy polsko-wloskie cz.7

GORZKA PIGUŁKA
"coś nieprzyjemnego, niepowodzenie, przykrość"
Stanisław był pewien, że właśnie on zostanie wybrany na przewodniczącego związku, tymczasem nikt nawet nie zgłosił jego kandydatury. To była gorzka pigułka dla tego ambitnego człowieka.
PRZEŁKNĄĆ, POŁKNĄĆ GORZKĄ PIGUŁKĘ
"przyjąć coś przykrego w milczeniu, nie reagując"
Skierowana pod jego adresem uwaga nie była słuszna. Przełknął jednak gorzką pigułkę, byle tylko nie pogarszać sytuacji.
BOCCONE AMARO;
PILLOLA AMARA
"qc. di spiacevole, insuccesso, dispiacere"
Stanislao era sicuro che avrebbero eletto proprio lui presidente del sindacato; ma nessuno propose neppure la sua candidatura. Fu un boccone amaro per quest'uomo così ambizioso.
INGHIOTTIRE, MANDAR GIù UN BOCCONE AMARO
"accettare qc. di sgradevole in silenzio, senza reagire"
L'osservazione rivoltagli non era giusta. Tuttavia inghiottì il boccone amaro pur di non peggiorare la situazione. 

GRA SŁÓW
"użycie słów polegające na wykorzystaniu ich homonimii lub wieloznaczności (często dla żartu)"
Gra słów - to jego ulubiony sposób dowcipkowania. Czasem nas to już nuży.
GIOCO DI PAROLE
"utilizzare delle parole che consiste nello sfrutarne l'omonimia o la polisemia (spesso per scherzo)"
Il gioco di parole è il suo modo preferito di fare dello spirito. A volte la cosa ci annoia veramente.

GWIAZDA FILMOWA
"wyróżniająca się aktorka filmowa"
Ładna i utalentowana z niej aktorka, tylko niepotrzebnie uważa się za gwiazdę filmową; kapryśna i zarozumiała, chce być ciągle ośrodkiem zainteresowania.
STELLA DEL CINEMA
"attrice cinematografica che si distingue"
È un'attrice bella e dotata di talento, ma ha torto a considerarsi una stella del cinema; capricciosa e presuntuosa, vuole essere sempre al centro dell'interesse.

GWIZDAĆ NA kogoś, NA coś
"lekceważyć kogoś, coś, nie liczyć się z kimś, z czymś, nie przykładać wagi do czegoś"
Aleksandra jest bardzo niekonsekwentna. Stale powtarza, że gwiżdże na innych i na to, co oni mówią, z drugiej strony jednak bardzo stara się zasłużyć na aprobatę otoczenia.
INFISCHIARSENE DI qu., DI qc.
"trascurare qu., qc., non tener conto di qu., di qc., non dar peso a qc."
Alessandra è molto incoerente. Continiua a ripetere che se ne infischia degli altri e di ciò che dicono, ma d'altra parte cerca costantemente di meritarsi l'approvazione di chi la circonda.

IGRAĆ Z OGNIEM
"narażać się na niebezpieczeństwo, zachowywać się w sposób grożący złymi następstwami"
Igracie z ogniem! Profesor jest cierpliwy, ale wasze ciągłe prowokacje mogą go wyprowadzić z równowagi.
SCHERZARE COL FUOCO
"esporsi a un pericolo, comportarsi in modo che minaccia di avere conseguenze negative"
State scherzando col fuoco! Il professore è paziente, ma le vostre continue provocazioni lo possono far uscire dai gangheri.

IRONIA LOSU
"niepomyślna zmiana sytuacji zapowiadającej się szczęśliwie"
Teraz, kiedy mamy wreszcie czas i pieniądze, kiedy moglibyśmy podróżować, dokąd chcemy, lekarz zabrania mojemu mężowi wszelkiej zmiany klimatu i nadmiaru silnych wrażeń. Co za ironia losu!
IRONIA DELLA SORTE
"mutamento negativo di una situazione che si annunciava favorevole"
Ora che abbiamo finalmente tempo e denaro, che potremmo viaggiare dove vogliamo, il medico proibisce a mio marito di cambiare clima e di subire emozioni troppo forti. Ironia della sorte!

[I] TO JEST CAŁA TAJEMNICA
"zwrot używany po udzieleniu komuś rady, wyjaśnienia, oznaczający, że rzecz, o którą chodzi, jest w rzeczywistości prosta"
Mówisz, że jest on w towarzystwie nudny, że nie bierze w rozmowie żywego udziału, a on po prostu lekko niedosłyszy. I to jest cała tajemnica. Nie zawsze może zrozumieć, o czym się mówi.
IL SEGRETO È TUTTO QUI
"espressione usata dopo aver data a qu. un consiglio, una spiegazione, per dire che la cosa di cui si tratta in realtà è semplice"
Dici che in compagna è noioso e non prende parte attiva alla conversazione, ma è solo un po' sordo. Il segreto è tutto qui. Non è sempre in grado di capire di che cosa si parla.

JA CI (MU, WAM...) POKAŻĘ!
"zwrot wykrzyknikowy będący pogróżką"
Ośmiela się tak arogancko odnosić do matki? Lekceważyć rodziców? Ja mu pokażę! On jeszcze pożałuje tego.
TI (GLI, VI...) FACCIO VEDERE IO!
"esclamazione che esprime minaccia"
Ha il coraggio di comportarsi in modo così arrogante con la mamma? Di disprezzare i genitori? Gli faccio vedere io! Se ne pentirà.

JAK BŁYSKAWICA
"niezwykle szybko (np.biec)"
Pies jak błyskawica rzucił się na nas, nie zdążyliśmy nawet krzyknąć.
COME UN LAMPO
"con straordinaria rapidità (ad es. correre)"
Il cane si gettò come un lampo su di noi, non arrivammo neppure a gridare.

JAK SZALONY
"w sposób nienaturalny; gwałtownie, bardzo szybko"
Wpadł do nas na moment, powiedział, że ciotka przyjeżdża, i jak szalony popędził na dworzec.
COME UN MATTO
"in modo innaturale; violentemente, molto rapidamente"
Passò da noi per un attimo, disse che la zia stava arrivando e si precipitò come un matto alla stazione.

JAK ŚLEDZIE [W BECZCE]
"w wielkiej ciasnocie, nie mogąc się poruszyć z powodu tłoku (np. w pociągu, w autobusie)"
Po meczu był wielki tłok w autobusie. Staliśmy jeden obok drugiego jak śledzie.
COME SARDINE
"molto stretti, senza potersi muovere per la folla (ad es.: in treno, in autobus)"
Dopo la partita, c'era un folla enorme sull'autobus. Stavamo l'uno accanto all'altro come sardine.

JAK ŚWIAT ŚWIATEM
"zwrot wyrażający, że w przeszłości podobne  fakty zawsze miały miejsce, że podobne sytuacje zawsze rozwijały się w taki sam sposób"
Jak swiat swiatem zawsze starzy maja o cos pretensje do mlodych i zapominaja o grzechach wlasnej mlodosci.

DA CHE MONDO E MONDO
"espressione indicante che simili fatti sono sempre avvenuti in passato, che simili situazioni si sono sempre sviluppate nella stessa maniera"
Da che mondo è mondo gli anziani ce l'hanno sempre coi giovani per qualcosa e dimenticano i peccati della loro gioventù.

JASNE JAK SŁOŃCE
"całkowicie zrozumiałe, nie wymagające dodatkowych wyjaśnień"
Nie wiesz, dlaczego nie ma dziś w radiu koncertu muzyki rozrywkowej? Przecież to jasne jak słońce, w całym kraju obowiązuje żałoba po tej tragicznej katastrofie lotniczej.
CHIARO COME IL SOLE 
"del tutto comprensibile, che non richiede ulteriori chiarimenti"
Non sai perché oggi alla radio non c'è il concerto di musica leggera? Ma è chiaro come il sole, in tutto il paese c'è il lutto per quella tragica catastrofe aerea.(wszystkie powyższe idiomy, definicje i przykłady pochodzą z cytowanej już książki Anny Mazanek i Janiny Wójtowicz pt. "Idiomy polsko-włoskie. Fraseologia idiomatica polacco-italiana")

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Idiomy polsko-włoskie cz.6

DWA KROKI STĄD
"bardzo blisko od jakiegoś miejsca do celu"
Teatr znajduje się dwa kroki stąd, nie ma potrzeby brać taksówki, pójdziemy pieszo.
A DUE PASSI DA QUI
"molto vicino da un certo posto alla meta"
Il teatro si trova a due passi da qui, non c'è bisogno di prendere il tassi, andremo a piedi.

DZIAŁAĆ komuś NA NERWY
"być powodem czyjegoś zdenerwowania, drażnić, złościć kogoś"
Nie, nie mam jej nic poważnego do zarzucenia, ale działa mi na nerwy, bo lubi długo i rozwlekle mówić o rzeczach banalnych.
Ten hałas za oknem i te głośne rozmowy na korytarzu działają chorym na nerwy. Trzeba z tym skończyć, i to szybko!
DARE AI NERVI a qu.
"essere causa di irritazione per qu., provocare, fare arrabbiare qu."
No, non ho nulla di grave da rimproverarle, ma mi dà ai nervi, perché le piace parlare a lungo e in modo prolisso di cose banali.
Quel rumore fuori della finestra e quelle chiacchiere rumorose nel corridoio danno ai nervi ai malati. Bisogna farla finita, e presto!

FAKT DOKONANY
"coś, co się zdarzyło, czego nie da się już zmienić"
Reorganizacja naszego przedsiębiorstwa jest już faktem dokonanym, choć jeszcze oficjalnie nie potwierdzonym.
FATTO COMPIUTO
"qc. che è avvenuta e non si può più cambiare" 
La riorganizzazione dell'istituto è ormai un fatto compiuto, anche se non ancora confermato a livello ufficiale.

FAŁSZYWY TROP
"błędna przesłanka, myląca wskazówka"
A ja ci mówię, że to jest fałszywy trop. Trzeba szukać inaczej i gdzie indziej.
Policja została bardzo zręcznie wprowadzona w błąd i długo była na fałszywym tropie. Tymczasem przestępcy zdołali zatuszować wszystkie ślady.
PISTA FALSA
"presupposto errato, indicazione ingannevole"
E io ti dico che è una pista falsa. Bisogna cercare diversamente e altrove.
La polizia fu indotta in errore molto abilmente e seguì a lungo una pista falsa. Nel frattempo i delinquenti riuscirono a confondere tutte le trace.

GĘSIA SKÓRA (GĘSIA SKÓRKA)
"skóra ludzka przybierająca charakterystyczny wygląd (przypominający skórę gęsi) wskutek zimna, zdenerwowania, z przejęcia, ze strachu" 
Wujek umie tak sugestywnie opowiadać o tych strasznych rzeczach, że dostaję gęsiej skóry z wrażenia, kiedy tego słucham.
PELLE D'OCA
"la pelle umana, quando assume un aspetto caratteristico (simile a quello della pelle di un'oca) per freddo, irritazione, impressione, paura"
Lo zio sa narrare queste cose tremende in modo così suggestivo, che quando le ascolto mi viene la pelle d'oca dall'impressione.

GŁOS SERCA
"uczucie; to, co dyktuje komuś uczucie"
Głos serca mówił jej, że wybór syna był trafny, że droga, którą postanowił iść, jest właściwa. 
Czy pójść za głosem serca, czy słuchać rozsądku? 
VOCE DEL CUORE
"sentimento; ciò che il sentimento detta a qu."
La voce del cuore le diceva che la scelta del figlio era felice, che la via per cui aveva deciso di avviarsi era giusta.
Seguire la voce del cuore, o obbedire al buon senso? 

GŁOS SUMIENIA
"sumienie; to, co dyktuje komuś sumienie"
Zlekceważył głos sumienia, nie usłuchał rad matki, teraz wie, że popełnił błąd, życiowy błąd. 
Idź za głosem sumienia! Wydaje mi się, że podpowiada ci dobrze. 
VOCE DELLA COSCIENZA
"coscienza; ciò che la coscienza detta a qu."
Ha trascurato la voce della coscienza, non ha ascoltato i consigli di sua madre, e ora sa di aver fatto un errore, un errore vitale.
Segui la voce della coscienza! Mi sembra che ti dia buoni suggerimenti. 

GŁOS WEWNĘTRZNY
"sumienie, przeczucie"
Jakiś głos wewnętrzny mówił mi, że ta decyzja nie jest słuszna, sumienie ostrzegało mnie przed tak ryzykownym krokiem.
VOCE INTERIORE
"coscienza, presentimento"
Una voce interiore mi diceva che quella decisione non era giusta; la coscienza mi metteva in guardia contro un passo così azzardato.

GŁOWA PAŃSTWA
"zwierzchnik państwa, np. prezydent, król"
Przyjęto go z honorami właściwymi głowie państwa. 
CAPO DI STATO
"autorità suprema di uno stato, ad es. presidente, re"
Fu ricevuto con gli onori dovuti a un capo di stato.

GŁOWA RODZINY
"osoba, na której ciąży obowiązek utrzymania rodziny, podejmowania decyzji w ważnych sprawach (zwykle: ojciec, mąż)"
Wypełnialiśmy wczoraj ankietę i przy rubryce "głowa rodziny" mieliśmy pewne trudności z ustaleniem, kto właściwie powinien zostać tu wpisany. 
CAPOFAMIGLIA
"persona su cui pesa l'onere di mantenere la famiglia, di prendere decisioni sulle questioni importanti (in genere: il padre, il marito)"
Ieri abbiamo compilato il questionario, e alla voce "capofamiglia" abbiamo avuto una carta difficoltà a stabilire che dovesse esservi indicato.

GODZINY SZCZYTU (GODZINA SZCZYTU)
"pora dnia, w której jest największe nasilenie ruchu na ulicach, w komunikacji, największe zapotrzebowanie na energię elektryczną, najwięcej klientów w sklepach, itp."
Od niedawna mam prawo jazdy i jeszcze niechętnie jeżdżę po mieście, a już w godzinach szczytu nigdy nie wsiadam do samochodu. 
ORE DI PUNTA (ORA DI PUNTA)
"momento della giornata in cui si ha la massima intensificazione del traffico sulle strade, delle comunicazioni, la massima richiesta di energia elettrica, il massimo di clienti nei negozi, ecc."
Ho la patente da poco e sono ancora restia a guidare in città; nelle ore di punta, poi, non mi metto mai in macchina" 

GORĄCA DYSKUSJA
"burzliwa, namiętna, gwałtowna dyskusja"
Kiedy ktoś zakwestionował celowość zaproszenia takiego gościa, przy stole wybuchła tak gorąca dyskusja, że zapomnieliśmy o deserze.
DISCUSSIONE ACCESA
"discussione burrascosa, appassionata, violenta"
Quando qualcuno mise in dubbio l'opportunità di invitare un simile ospite, scoppiò a tavola discussione così accesa che dimenticammo il dolce.

GORĄCA GŁOWA
"o kimś, kto impulsywnie reaguje, kto się łatwo zapala i często jest nieobliczalny w działaniu"
To gorąca głowa! Nie wydaje mi się, by człowiek o takim usposobieniu mógł być dobrym politykiem. 
TESTA CALDA
"di qu. che reagisce impulsivamente, che si accende facilmente ed è spesso imprevedibile nelle sue azioni"
È una testa calda! Non mi pare che un uomo con una simile indole possa essere un buon politico. 

GORĄCE SERCE
"zdolność głębokiego odczuwania czyichś kłopotów, zmartwień; zapał, żarliwość"
A. Kasia mówi, że jej ideał mężczyzny charakteryzuje gorące serce, chłodna głowa i stalowe nerwy.
B. Nie dziwię się więc, że ona jeszcze nie wyszła za mąż. 
CUORE ARDENTE
"capacità di prendere profondamente a cuore i problemi, le preoccupazioni di qu.; entusiasmo, ardore"
A. Caterina dice che il suo ideale di uomo deve essere caratterizzato da un cuore ardente, mente fredda e nervi d'acciaio.
B. Allora non mi stupisco che non si sia anora sposata.
(wszystkie powyższe idiomy, definicje i przykłady pochodzą z cytowanej już książki Anny Mazanek i Janiny Wójtowicz pt. "Idiomy polsko-włoskie. Fraseologia idiomatica polacco-italiana")

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Gramatyka szkoła podstawowa 3/3

I TEMPI DEL VERBO

Il verbo ci dice in quale tempo avvengono le azioni. Il verbo ha tre tempi fondamentali: passato, presente, futuro.

- Il passato esprime un'azione che è già accaduta.
Anita fece colazione la mattina presto.

- Il presente esprime un'azione che sta accadendo nel momento in cui si parla.
Greta gioca a pallavolo con le amiche.

- Il futuro esprime un'azione che deve ancora accadere.
Marco partirà per la montagna domani mattina.

IL MODO INDICATIVO

Il modo indicativo esprime azioni reali che avvengono nel presente, che sono già avvenute nel passato o che avverranno nel futuro. Comprende otto tempi: quattro semplici e quattro composti.

- I tempi semplici sono presente, imperfetto, passato remoto e futuro semplice. Essi sono formati da una sola voce verbale.
Quando ero al mare mi divertivo molto.

- I tempi composti del modo indicativo sono passato prossimo, trapassato prossimo, trapassato remoto e futuro anteriore. Sono formati da due parle: l'ausiliare (essere o avere) e il verbo che indica l'azione.
Ieri Chiara ha visto un granchio sulla riva.

L'ANALISI DEL VERBO

Per analizzare una voce bisogna riconoscere:
- il verbo all'infinito da cui proviene;
- la coniugazione (1a, 2a, 3a);
- il modo (indicativo, infinito)
- il tempo (semplice o composto) in cui l'azione avviene;
- la persona (1a, 2a, 3a singolare o plurale) che compie l'azione.

Esempio: scriviamo - voce del verbo scrivere, 2a coniugazione, modo indicativo, tempo presente, 1a persona plurale 

LE CONGIUNZIONI

Le congiunzioni servono a unire due nomi o due frasi all'interno di uno stesso discorso.
Le congiunzioni sono parti invariabili del discorso, cioè non hanno né numero (singolare, plurale), né genere (maschile, femminile).

Le congiunzioni più usate sono:
e, o, ma, però, invece, anche, che, se, infatti, perché, perciò, quindi, mentre, cioè, sebbene, , tuttavia, siccome, poiché...

Ricordati di salutare il nonno e la nonna.
Prendo l'ombrello perché piove.
Preferisci andare al cinema o in piscina?
Simona gioca, mentre Irene finisce i compiti.

LE PREPOSIZIONI

Le preposizioni servono a collegare le parole e le frasi di un testo. Le preposizioni semplici sono: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra
Esse sono parti invariabili del discorso, ossia non hanno né numero (singolare, plurale), né genere (maschile, femminile).

La bicicletta di Mario è in garage.
Sono andato in montagna con i miei genitori.
Ho comprato un libro per mio fratello.

Le preposizioni articolate sono formate dall'unione di una preposizione semplice con un articolo determinativo e concordano in genere e numero con il nome che le segue.

da + articolo - dalla maestra, dalle maestre
dal maestro, dai maestri

           Articoli
           il       lo        la        l'        i       gli       le
di        del    dello   della   dell'  dei   degli    delle
        al      allo     alla     all'      ai      agli     alle
da       dal    dallo   dalla   dall'  dai    dagli   dalle
in        nel    nello   nella   nell'   nei    negli   nelle
con      col                                  coi
su       sul    sullo   sulla   sull'   sui    sugli   sulle

Il papà di Mario ha fissato la bicicletta sul tetto della macchina.
La terrazza della casa al mare è riparata dal vento.

IL SOGGETTO

In una frase il soggetto indica la persona, l'animale o la cosa di cui si parla e che compie l'azione descritta.
Per trovare il soggetto bisogna domandarsi: chi fa l'azione?

Diego scrive. (Chi scrive? Diego - soggetto)

Il soggetto di una frase è sottinteso quando non è espresso in modo chiaro, ma si deve ricavare dal contesto del discorso o esaminando la voce del verbo.

Sono in ritardo! (Chi è in ritardo? Io - soggetto sottinteso)

PREDICATO VERBALE E NOMINALE

Il predicato dice qualcosa del soggetto: che cosa fa, com'è, che cos'è.

Greta è andata a scuola.

Il predicato può essere:
- verbale (P.V.) quando è costituito da un verbo e indica che cosa fa il soggetto.

Anna colora un disegno.
Anna - soggetto.
colora - P.V.

Mattia dorme.
Mattia - soggetto
dorme - P.V.

- nominale (P.N.) quando è costituito dal verbo essere unito a un nome o a un aggettivo e indica chi, che cos'è o com'è il soggetto.

La farfalla è un insetto.
La farfalla - soggetto
è un insetto - P.N.

Maria è curiosa.
Maria - soggetto
è curiosa - P.N.

LE ESPANSIONI

Le espansioni (o complementi) aggiungono informazioni al soggetto e al predicato e arricchiscono la frase.
Ogni espansione risponde a una domanda precisa.

IL COMPLEMENTO OGGETTO

Il complemento oggetto (o espansione diretta) è l'espansione che risponde alle domande: Chi? Che cosa?
Al contrario delle altre espansioni, il complemento oggetto non è mai introdotto da una preposizione.
Filippo legge - Che cosa? - un libro.
Il nonno chiama - Chi? - Alberto.

I COMPLEMENTI INDIRETTI

I complementi indiretti (o espansioni indirete) arricchiscono una frase indicando il tempo, il luogo e il modo in cui si svolge un'azione. Sono introdotti da una preposizione e rispondono a domande precise: Con chi? Con che cosa? Dove? A chi? Quando? Di chi? Di che cosa? Come? ...

Francesco preparerà una torta con la zia a casa della nonna nel pomeriggio.
Francesco preparerà (Frase minima)
- Che cosa? una torta (complemento oggetto)
- Con chi? con la zia
- Dove? a casa
- Di chi? della nonna
- Quando? nel pomeriggio